CAD DETAILY

Konstrukční detaily zateplovacího systému Multitherm

3d schéma

3d schéma zateplovacího systému

Detail armování

Detail armování zateplovacího systému

Napojení u štítu

Detail napojení zateplení u štítu

Zateplení u terasy I

Detail napojení zateplení u terasy I

Zateplení u terasy II

Detail napojení zateplení u terasy II

Roh a hromosvod

Detail rohu a prostupu hromosvodu

Detail soklu

Detail zateplení soklu

Odvětraná střecha

Detail ukončení zateplení u odvětrané střechy

Podbíjená střecha

Detail ukončení zateplení u podbíjené střechy

Detail dilatace

Detail dilatace

Detail ostění

Detail ostění